Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Primärvården i belysning

Primärvården i belysning beskriver viktiga dimensioner av primärvårdens verksamhet. Studien är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för fortsatta diskussioner om hur primärvården kan stärkas. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Omslag: Primärvården i belysning

​Behovet av att satsa på primärvården har fått förnyad aktualitet de senaste åren. Men hur fungerar primärvården egentligen? Primärvården i belysning är en studie som beskriver viktiga dimensioner av primärvårdens verksamhet. Genomgången visar på geografiska skillnader när det gäller organisation, styrning och resultat.

Även om det är svårt att peka på någon enskild framgångsmodell framstår hög kontinuitet och tillgänglighet som viktiga komponenter för att stärka produktiviteten och befolkningens förtroende för primärvården. 

Studien är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för fortsatta diskussioner om hur primärvården kan stärkas.

Primärvården i belysning är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Primärvården i belysning på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?