Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Primärvårdens arbete med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor 2016

Primärvårdens arbete med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor 2016

Rapporten Primärvårdens arbete med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor 2016 visar att primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor ökar. Men skillnaderna mellan landstingen är stora. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Primärvårdens arbete med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor 2016

​Det finns metoder som hälso- och sjukvården kan använda som ger positiv effekt på patienternas levnadsvanor. Det visar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Primärvårdens stöd ökar

Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor har ökat varje år sedan 2013, då Socialstyrelsen började samla in uppgifter. Det är positivt eftersom ohälsosamma levnadsvanor leder till sjukdomar och förtidig död. Dessutom försämrar ohälsosamma levnadsvanor effekten av många behandlingar i hälso- och sjukvården.

Stödet gäller främst matvanor och fysisk aktivitet

Det är framför allt stödet till patienter med ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet som har byggts ut. Stödet till patienter som röker eller har ett riskbruk av alkohol är inte lika omfattande och utvecklas inte lika snabbt. Fortfarande sker arbetet med levnadsvanor på för låg nivå jämfört med hur många personer som har ohälsosamma levnadsvanor. Dessutom är skillnaderna stora mellan landstingen när det gäller rådgivning om matvanor och fysisk aktivitet.

Rapporten Primärvårdens arbete med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor är utgiven av Socialstyrelsen.

Primärvårdens arbete med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman