Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 redovisar resultatet av en undersökning om äldre personers uppfattning av kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 presenterar och analyserar uppgifter från en rikstäckande undersökning om äldres uppfattning av äldreomsorgen.

Kunskapsstödet fokuserar på äldre personer som upplever ett dåligt välbefinnande eftersom välbefinnande är ett av målen för äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen (5 kap. 4 § SoL). Med dåligt välbefinnande avses de som har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, de som ofta besväras av ensamhet och de som känner sig otrygga. Resultaten av undersökningen visar att majoriteten av de äldre som besvarat enkäten har uppgett positiva svarsalternativ för i stort sett samtliga frågor. Däremot är äldre personer med dåligt välbefinnande en liten men utsatt grupp.

Resultaten av undersökningen visar bland annat följande:

  • Cirka 126 000 personer i äldreomsorgen, 58 procent, ibland eller ofta besväras av ensamhet.
  • Äldre personer som upplever ett dåligt välbefinnande uppger i högre grad än övriga äldre med äldreomsorg att de har upplevt olämpligt agerande från personalen
  • Totalt 31 procent, av äldre personer i särskilt boende som upplever svåra besvär av ängslan, oro eller ångest uppger att det är svårt att få tag på läkare.
  • Äldre personer i särskilt boende som ofta besväras av ensamhet uppger i högre grad än andra äldre i särskilt boende att de är missnöjda med de aktiviteter som erbjuds och att möjligheten till utomhusvistelse är dålig.

Kunskapsstödet riktar sig till politiker, tjänstemän, verksamhetsansvariga, branschorganisationer, journalister och andra intresserade.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende är utgiven av Socialstyrelsen.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 på Socialstyrelsens webblats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?