Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning – statistik från Socialstyrelsens Injury Database (IDB) Sverige, 2010

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning – statistik från Socialstyrelsens Injury Database (IDB) Sverige, 2010

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning är statistik utgiven av Socialstyrelsen.

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning – Statistik från Socialstyrelsens Injury Database (IDB) Sverige, 2010

​Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning är statistik utgiven av Socialstyrelsen. Statistiken visar att närmare hälften av alla skador under 2010 uppkom genom fall. Detta drabbade särskilt barn och personer över 80 år. Majoriteten av de äldre skadades i hemmet. Många äldre skadade sig också på äldreboenden eller servicehus, som inte räknas som bostad i denna statistik.

Rapporten redovisar statistik från den svenska delen av Injury Database (IDB) för år 2010. IDB Sverige är en del av ett europeiskt samarbete (EURO-IDB) som har syftet att samla in och redovisa skadestatistik över olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling där den skadade behövt uppsöka läkare vid akutmottagning.

Under 2010 behövde uppskattningsvis 658 000 personer i Sverige uppsöka akutsjukvård till följd av skadehändelser.

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?