Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skador bland äldre

Skador bland äldre behandlar äldre personers skador i Sverige ur ett statistiskt perspektiv. Rapporten är utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Skador bland äldre

​Äldre personer, 65 år och äldre, är överrepresenterade i olycks- och skadestatistiken. Äldres fallolyckor leder till exempel till fler dödsfall, större antal inläggningar på sjukhus och fler besök på akutmottagningarna än någon annan typ av olyckor.

Skador bland äldre är en uppdatering och revidering av en rapport som gavs ut 2009. Rapporten behandlar äldre personers skador i Sverige ur ett statistiskt perspektiv. Den tar upp skador till följd av olyckor, självtillfogade skador inklusive suicid och våld.

Skador bland äldre är utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Skador bland äldre på MSB:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?