Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå

Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå

Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå redovisar resultatet av journalgranskning av olika typer av skador i vården. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå presenterar sammanställning av skador och vårdskador under perioden januari 2013 - juni 2016. Rapporten baseras på journalgranskningen som sker vid drygt 60 sjukhus. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.

Rapporten redovisar även förändringar över tid samt skadefrekvensen för patienter som utlokaliserats.

De viktigaste resultaten är bland annat följande

  • Antalet vårdskador, särskilt vårdrelaterade infektioner och trycksår, tycktes öka under andra halvåret 2015. Denna trend fortsatte dock inte under första halvåret 2016
  • En statistiskt säkerställd minskning av det totala antalet vårdskador har skett mellan första halvåret 2013 och samma period 2016
  • Förekomsten av vårdrelaterade infektioner, blåsöverfyllnad och svikt i vitala funktioner minskade signifikant under denna period
  • Andelen vårdtillfällen där patienter utlokaliseras ökar

Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting.

Skador i vården på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?