Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om dödsorsaker 2018

Statistik om dödsorsaker 2018

Faktabladet Statistik om dödsorsaker 2018 visar att närmare 92 300 personer folkbokförda i Sverige dog 2018. Hjärt- och kärlsjukdomar orsakade flest dödsfall (nästan 33 procent) följt av tumörer (drygt 25 procent). 1270 dödsfall klassades som avsiktligt självdestruktiva handlingar (suicid). Faktabladet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Hjärt- och kärlsjukdomar var 2018 de vanligaste dödsorsakerna bland både män och kvinnor. År 2018 utgjorde denna grupp den underliggande dödsorsaken i närmare 33 procent av alla dödsfall både bland kvinnor och bland män. Näst vanligast var tumörer som utgjorde närmare 24 respektive drygt 27 procent bland kvinnor respektive män.

År 2018 klassades cirka 1 270 dödsfall som avsiktligt självdestruktiva handlingar (suicid). Av dessa var cirka 890 män och cirka 380 kvinnor. Utöver dessa klassades drygt 300 dödsfall som skadehändelser med oklar avsikt. I dessa fall har man inte kunnat avgöra avsikten bakom dödsfallet, det vill säga om det handlar om en avsiktligt självdestruktiv handling, olycksfall eller ett övergrepp av annan person. Vid statistik över suicid inkluderas ibland även dessa dödsfall.

Statistik om dödsorsaker 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?