Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statistik om läkemedel 2018

Statistik om läkemedel 2018 visar att allt fler får diabetesläkemedel. Förskrivning av antidepressiva läkemedel fortsätter också att öka. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Statistik om läkemedel 2018

​Statistik om läkemedel 2018 visar att allt fler får diabetesläkemedel, mest beroende på att antalet patienter med läkemedel mot diabetes typ 2 ökar. Förskrivning av antidepressiva läkemedel fortsätter också att öka. Andelen flickor i åldrarna 10–14 år som förskrivits antidepressiva läkemedel ökade med nästan 60 procent 2014–2018 och med drygt 40 procent bland pojkar i samma ålder.

Statistik om läkemedel 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman