Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om särskilt boende

Statistik om särskilt boende

Statistik om särskilt boende presenterar de senaste tillgängliga uppgifterna om biståndsbedömt boende med vård- och omsorgsinsatser för personer vid 65 år och äldre. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Med särskilt boende för personer 65 år eller äldre menas biståndsbedömt boende
med vård- och omsorgsinsatser för äldre personer med behov av särskilt stöd. Statistik om särskilt boende redovisar de senaste uppgifterna om biståndsbedömt boende med vård- och omsorgsinsatser för personer vid 65 år och äldre.

Statistiken visar att andelen personer på särskilt boende minskar. Det visar också att betydligt fler kvinnor än män bor på särskilt boende, under 2015 var 67 procent kvinnor och 33 procent män.

I början av 2016 fanns det cirka 2 300 särskilda boenden som utför insatser till personer 65 år och äldre. Enligt uppgifterna, på 58 procent av de boendena fanns platser anpassade för personer med demenssjukdom och totalt fanns nästan 29 600 bostäder i de verksamheterna.

Några uppgifter från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen som presenteras i kunskapsstödet visar vad de äldre själva tycker om sitt boende. Bland annat så var 83 procent nöjda med sitt boende och 87 procent har förtroende för alla eller flertalet i personalen.

Statistik om särskilt boende är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om särskilt boende på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?