Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2018

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2018

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2018 visar att under 2018 var drygt 144 000 personer inskrivna på sjukhus till följd av en skadehändelse. Det motsvarar nästan 17 procent av samtliga som var inskrivna på sjukhus. Statistiken är utgiven av Socialstyrelsen.

​En svag minskning jämfört med 2017 har skett för självskador (avsiktligt självdestruktiv handling) och våld (övergrepp av annan person). Däremot har en viss ökning skett för olycksfall, främst fallolyckor samt för komplikationer i vården.

7 av 10 olyckor är en fallolycka

Liksom tidigare år är fallolyckor den i särklass vanligaste skadeorsaken till sluten vård på sjukhus. Fallolyckor utgör cirka 70 procent av alla olycksfall.

Fallolyckor domineras av äldre och 2018 var fler än sju av tio drabbade 65 år eller äldre. Cirka 6 procent av alla i åldrarna 80 eller äldre var någon gång under 2018 inskrivna på sjukhus till följd av en fallolycka. I denna åldersgrupp utgjorde fallolyckor mer än 90 procent av alla olyckshändelser. Fallolyckor har minskat något sedan början av 2000-talet, men bland män 80 år eller äldre har en ökning skett.

Inlagda på grund av våld har minskat

Under 2018 var 1 500 personer inskrivna på sjukhus till följd av våld (övergrepp av annan person). Med hänsyn tagen till befolkningsökningen har antalet som slutenvårdats på grund av våld nästan halverats de senaste tio åren. Det är vanligast att män i åldern 15–24 vårdas, men det är också i den här åldersgruppen den största minskningen skett.

Mindre andel självskador

År 2018 var 6 600 personer inskrivna på sjukhus för självskador (avsiktligt självdestruktiv handling). För de senaste åren ses en svag nedåtgående trend bland både kvinnor och män som vårdats på sjukhus efter självskada. Nästan nio av tio som har vårdats efter en självskada behandlas för en förgiftning, till exempel av läkemedel.

Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?