Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2015

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2015

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2015 visar statistik över vanliga insatser för äldre personer inom socialtjänsten. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2015

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2015 visar att särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende samt trygghetslarm fortsatt är de vanligaste insatserna för äldre personer. Fler kvinnor än män har insatser. Särskilt tydligt är det i åldern 80 år och äldre samt för insatserna trygghetslarm och ledsagning.

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2015 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?