Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016 visar att boendestöd var den insats till äldre personer som ökade mest procentuellt jämfört med föregående år. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016 visar att boendestöd enligt socialtjänstlagen var den insats till äldre personer som ökade mest procentuellt jämfört med föregående år, medan matdistribution minskade mest. De vanligaste insatserna är trygghetslarm, hemtjänst och särskilt boende.

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?