Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2017

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2017

Trygghetslarm och ledsagning var de insatser enligt socialtjänstlagen som ökade mest för äldre personer jämfört med föregående år, visar Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2017. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2017

​Drygt 313 000 äldre personer hade minst en verkställd insats enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, den 31 oktober 2017, vilket motsvarar 15,6 procent av befolkningen 65 år eller äldre.

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2017 visar att trygghetslarm och ledsagning var de insatser enligt socialtjänstlagen som ökade mest för äldre personer procentuellt jämfört med föregående år. Boendestöd var en av insatserna som minskade mest. De vanligaste insatserna var trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende och matdistribution.

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2017 är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?