Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statistik om stroke 2018

Faktabladet Statistik om stroke 2018 visar att antalet personer som drabbas av stroke har minskat med ca 40 procent under de senaste 15 åren. Däremot avlider fortfarande drygt var fjärde person inom 28 dagar från insjuknande. Faktabladet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Enligt preliminära siffror drabbades cirka 25 500 personer av stroke år 2018, och cirka 6 200 personer avled med stroke som dödsorsak under året.

Under 2000-talet har både incidensen, antal strokefall per 100 000 invånare, och mortaliteten, antal döda per 100 000 invånare minskat stadigt. Både incidensen och mortaliteten har minskat med ungefär 40 procent under perioden, både för kvinnor och män. Andelen personer som dör till följd av sin stroke har däremot legat tämligen konstant över tid.

Stroke förekommer i alla åldrar men är mycket vanligare bland äldre än bland yngre.

Statistik om stroke 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman