Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2017

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2017

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2017 visar att det under år 2017 gjordes cirka 2 miljoner besök på sjukhusbundna akutmottagningar i Sverige. Personer över 80 år stod för 18 procent av alla besök på akuten under 2017. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2017

​Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2017 visar att det under år 2017 gjordes cirka 2 miljoner besök på sjukhusbundna akutmottagningar i Sverige. Väntetiden till läkarbedömning vid dessa besök var ungefär en timme, samma som år 2016, men varierade från ungefär 30 minuter i Norrbotten till över 70 minuter i Västra Götaland.

Personer över 80 år stod för 18 procent av alla besök på akuten under 2017. De fick vänta 50 minuter på att träffa läkare (oförändrat sedan 2016), vilket är en något kortare tid jämfört med den totala patientgruppen. För dessa äldre ökade emellertid den sammanlagda vistelsetiden på akuten med 10 minuter, till 244 minuter, jämfört med året innan.

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2017 är utgivet av Socialstyrelsen.

Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Statistikdatabasen för Väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?