Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer – redovisning för 2011

Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer – redovisning för 2011

Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer – redovisning för 2011 visar att stimulansmedel för att höja kvaliteten i äldreomsorgen har använts till en bred uppsättning verksamheter inom kommuner som landsting under 2011. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer – Redovisning för 2011

​Regeringen har sedan 2007 avsatt medel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Mellan åren 2007–2011 har Socialstyrelsen sammanlagt betalat ut cirka 4,9 miljarder kronor i stimulansmedel.

Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer – redovisning för 2011 visar att stimulansmedlen för 2011 använts till en bred uppsättning verksamheter inom såväl kommuner som landsting. Drygt 1300 projekt och ungefär 800 anställningar har finansierats av bidraget. Liksom tidigare år förbrukades mest medel på rehabiliteringsområdet.

Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer är utgiven av Socialstyrelsen.

Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?