Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stöd på vägen

Stöd på vägen är en uppföljning av en satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Uppföljningen visar att viktiga steg har tagits, men att utvecklingsarbetet behöver fortsätta och breddas – med utgångspunkt i patienternas perspektiv, kunskap och erfarenheter. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för Vårdanalys.

Omslag: Stöd på vägen

​Nästan halva befolkningen har någon kronisk sjukdom och många påverkas i sin vardag genom hela livet. Vårdanalys har gjort en uppföljning av regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

Satsningen har utgått från kända behov för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Av satsningens tre utvecklingsområden – kunskapsbaserad vård, patientcentrerad vård och prevention – är det främst att stödja primärvården till en kunskapsbaserad vård som varit i fokus. De flesta insatserna i satsningen har skett i samverkan mellan olika aktörer och lett till kunskapsunderlag och stödsystem, men de har ännu inte i stort påverkat och förändrat hur vården genomförs.

Arbetet med att förbättra vården och omsorgen för personer med kroniska sjukdomar behöver både fortsätta och breddas. En förutsättning för utvecklingsarbetet är att patienter är delaktiga och att alla nivåer i hälso- och sjukvården tar tillvara deras perspektiv, kunskap och erfarenheter. Landstingen behöver se till att de utvecklingsinitiativ som har tagits kommer patienterna till del i vårdens vardag. De bör också säkerställa att insatsernas effekter för patienterna följs upp och att verksamheterna får fortsatta förutsättningar att använda de nya stöden och kunskapsunderlagen.

Stöd på vägen är utgiven av Myndigheten för vård och omsorgsanalys.

Stöd på vägen på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?