Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Täckningsgrader 2016 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

Täckningsgrader 2016 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

Täckningsgrader 2016 redovisar täckningsgraderna i kvalitetsregistren genom jämförelser mellan Socialstyrelsens hälsodataregister och de nationella kvalitetsregistren. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Täckningsgrader 2016 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

Täckningsgrader 2016 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren redovisar täckningsgraderna i kvalitetsregistren genom jämförelser mellan Socialstyrelsens hälsodataregister och de nationella kvalitetsregistren. Jämförelserna stödjer arbetet med en förbättrad rapportering till de nationella kvalitetsregistren och till Socialstyrelsens hälsodataregister.

De nationella kvalitetsregistren innehåller individbaserade uppgifter om bland annat diagnos, behandling och resultat inom hälso- och sjukvård. De utgör därför en viktig källa till det ständiga arbetet med att förbättra kvaliteten inom vården. En viktig förutsättning för att kvalitetsregistren ska kunna användas för kvalitetsarbete, jämförelser, uppföljningar och utvärdering av hälso- och sjukvården är att data finns tillgänglig och att den håller hög kvalitet. Kvalitetsregistrets täckningsgrad, det vill säga hur stor andel av registrets avsedda population som registreras, är en viktig kvalitetsaspekt.

Inrapporteringen till de nationella kvalitetsregistren blir något bättre för varje år. Hälften av jämförelserna visar på ökande täckningsgrad jämfört med tidigare år.

Täckningsgrader 2016 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren är utgivet av Socialstyrelsen.

Täckningsgrader 2016 – jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman