Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 – uppbyggnad, styrkor och utmaningar

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 – uppbyggnad, styrkor och utmaningar

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 redovisar Socialstyrelsens uppföljning av de regionala cancercentrens,RCC, verksamhet 2014. Den visar att etableringen är i full gång och att allt fler konkreta resultat går att se. Uppföljningen är gjord av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Uppföljning av regionala cancercentrum 2014

​Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 – uppbyggnad, styrkor och utmaningar vänder sig främst till regeringen men kan även vara intressant för beslutsfattare och profession. Regeringen har tagit initiativ till att främja etableringen av sex regionala cancercentrum, ett i varje sjukvårdsregion. Socialstyrelsen har i uppdrag att under 2013–2015 stödja och följa etableringen med utgångspunkt i de kriterier som ska känneteckna ett cancercentrum. År 2014 gällde uppföljningen de kriterier som centrumen ska ha uppfyllt till år två efter starten. Kriterierna innebär att ett RCC ska ha

  • en utvecklingsplan för regionens cancervård som ska vara beslutad av landstings- och regionledningarna
  • en plan för nivåstrukturering som ska vara beslutad av landstings- och regionledningarna
  • en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård
  • en plan för utbildning och kompetensförsörjning som ska vara beslutad av landstings- och regionledningarna.

I enlighet med regeringsuppdraget har Socialstyrelsen följt upp det som efterfrågas i kriterierna men har inte gjort en bedömning av kvaliteten i planerna eller effekter i cancervården.

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 – uppbyggnad, styrkor och utmaningar är utgiven av Socialstyrelsen.

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 – uppbyggnad, styrkor och utmaningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman