Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel

Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel

I kunskapsstödet Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel har Vårdanalys utvärderat effektiviteten i processen kopplade till hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel. Kunskapsstödet är utgivet av Vårdanalys.

Omslag till Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel

​År 2010 fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag att skapa en försöksverksamhet för hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används i slutenvården, så kallade klinikläkemedel. Ansvaret för att välja ut läkemedel för bedömningen gavs till Nya läkemedelsterapier, NLT, en nationell samverkansgrupp inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera försöksverksamheten. I Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel redovisar Vårdanalys en utvärdering av effektiviteten i de processer som är kopplade till bedömningarna av läkemedlen.

Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel är utgiven av Vårdanalys.

Vad är nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?