Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018 visar att de flesta äldre personer är nöjda med sin äldreomsorg, men att det finns stora regionala skillnader. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018

​Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018 visar att majoriteten fortfarande är nöjd med sin äldreomsorg, men i jämförelse med tidigare år har andelen positiva svar minskat något för nästan alla frågor.

På nationell nivå uppger 81 procent av personer i särskilt boende att de är nöjda med sin äldreomsorg, för dem som bor hemma med stöd av hemtjänst är 88 procent nöjda. Det är en minskning med en procentenhet inom både hemtjänst och särskilt boende jämfört med 2017 års undersökning. De regionala skillnaderna är fortfarande stora mellan olika kommuner, och mellan olika verksamheter inom en och samma kommun.

Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som våren 2018 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller på särskilt boende.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018 är utgivet av Socialstyrelsen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?