Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? beskriver äldre personers uppfattning om äldreomsorgen. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

​Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? beskriver äldre personers uppfattning om äldreomsorgen. Underlaget bygger på en nationell enkätundersökning som under våren 2014 gick ut till alla personer över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. Totalt har nästan 131 000 personer (63 procent) svarat på enkäten.
Resultaten från undersökningen är tänkt att användas av kommuner och andra utförare i det systematiska förbättringsarbetet.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Inom hemtjänsten svarar något fler äldre i år jämfört med förra året att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra och inte bara ganska bra. Ett gott utförande tycks också ha stor betydelse för att de äldre ska känna sig nöjda med sin hemtjänst. Däremot anser de äldre att det har blivit lite svårare att få kontakt med hemtjänstpersonalen.
  • Resultatet är också något sämre när det gäller om personalen hinner utföra tjänsterna åt de äldre, om personalen brukar komma i tid och om personalen meddelar tillfälliga förändringar i förväg.
  • Andelen som har förtroende för alla i personalen har sjunkit med drygt två procentenheter även om 91 procent har förtroende för åtminstone de flesta. Förtroendet för personalen hör ihop med ett bra bemötande, och det verkar vara något färre som i år tycker att personalen alltid bemöter dem bra.
  • Precis som förra året svarar 89 procent av de äldre att de sammantaget är nöjda med hemtjänsten medan en något lägre andel är mycket nöjda. De äldre som bor ihop med någon annan upplever i större utsträckning att de är mycket eller ganska trygga med sin hemtjänst jämfört med gruppen som bor själva. I år är det något färre som känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten, förändringen är cirka en procentenhet.
  • På de särskilda boendena är det något fler än i fjol som upplever att de alltid eller oftast kan påverka vid vilka tider de får hjälp. Det är något färre jämfört med förra året som tycker att maten smakar bra och som upplever att måltiderna på äldreboendet är en trevlig stund på dagen. De förändringarna är inte så stora.
  • Jämfört med fjolåret är det också en mindre andel av de äldre på äldreboenden som har förtroende för alla i personalen. Minskningen är signifikant (drygt två procentenheter), även om 88 procent av de äldre har förtroende för flertalet i personalen.
  • Även trygghetsupplevelsen på äldreboendena har blivit något sämre, men förändringen är liten. På frågan om den sammantagna nöjdheten med äldreboendet är resultaten lika som förra året: 83 procent svarar att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?