Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboen

​Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? beskriver äldres uppfattning om äldreomsorgen. Resultaten visar att de allra flesta äldre sammantaget är nöjda med sin vård och omsorg och att andelen nöjda har ökat under det senaste året. 2013 svarade fler att de är mycket nöjda, inte bara ganska nöjda.

Rapporten bygger på en nationell enkätundersökning som gjordes i maj 2013. Socialstyrelsen frågade alla i målgruppen vad de tycker om sin vård och omsorg, och totalt svarade cirka 140 000 personer på enkäten. Målgruppen för undersökningen var äldre personer över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller permanent särskilt boende.
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är utgiven av Socialstyrelsen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?