Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Väntetider i cancervården – rapport december 2015

Väntetider i cancervården – rapport december 2015

Väntetider i cancervården – rapport december 2015 redovisar väntetider inom cancervården för elva olika cancerformer. Förutom jämförelser mellan landsting görs också jämförelser mellan sjukhus indelade efter sjukvårdsregioner. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Väntetider i cancervården – rapport december 2015

​Väntetider i cancervården – rapport december 2015 redovisar väntetider inom cancervården för elva olika cancerformer. Förutom jämförelser mellan landsting görs också jämförelser mellan sjukhus indelade efter sjukvårdsregioner.

Vad avses med väntetid?

Med väntetid avses i rapporten som regel tiden från remissbeslut tills det att behandling startar. För de cancerformer som saknar dessa mätpunkter följs väntetiden med andra start- och slutpunkter. Den patientupplevda väntetiden börjar tidigare men är svårare att mäta och innefattas inte i denna rapport.

Medianväntetider och kvartiler för riket

Väntetiderna redovisas som medianväntetider och kvartiler för riket, för varje landsting/region samt för varje sjukhus. Sjukhusen är grupperade utifrån de sex sjukvårdsregionerna. Medianväntetiden, samt första och tredje kvartilen, i hela riket för de ingående cancerformerna:

 • bröstcancer 20, 13‒28, dagar
 • hudmelanom 37, 23‒58, dagar 
 • huvud- och halscancer 50, 35‒70, dagar
 • lungcancer 30, 15‒50, dagar 
 • magsäckscancer 20, 10‒36, dagar 
 • matstrupscancer 19, 11‒35, dagar 
 • njurcancer 64, 42‒104, dagar 
 • fjärrmetastaserad prostatacancer 43, 20‒71, dagar samt intermediär- och högriskprostatacancer 167, 125‒223, dagar 
 • tjocktarmscancer 42, 29‒60, dagar 
 • urinblåsecancer 36, 22‒55, dagar 
 • ändtarmscancer 56, 43‒78, dagar.

För de flesta cancerformer har skillnader i väntetid mellan män och kvinnor utjämnats. Det råder fortsatt stora skillnader i väntetider mellan och inom landstingen/regionerna för samma cancerform. Inget landsting har genomgående längre eller kortare väntetider än övriga för merparten av de elva cancerformerna.

Väntetider i cancervården – rapport december 2015  utgiven av Socialstyrelsen.

Väntetider i cancervården – rapport december 2015 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman