Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport februari 2017

Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport februari 2017

Väntetider och patientflöden på akutmottagningar är en årlig uppföljning av väntetider vid akutmottagningar. Rapporten innehåller också en analys av akutväntetidernas orsaker. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport februari 2017

​Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport februari 2017 är en årlig uppföljning av väntetider vid akutmottagningar och ingår i uppdraget att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Rapporten innehåller också en analys av akutväntetidernas orsaker.

Socialstyrelsen konstaterar att de långa vistelsetiderna på akutmottagningarna kvarstår och att mediantiden nu är 3 timmar och 18 minuter. Var tionde patient väntar 6 timmar och 57 minuter eller längre på akutmottagningen. I jämförelse med senaste årliga mätningen har ingen förändring av vistelsetiden skett.

Hälften av alla patienter väntar nästan en timme eller mer på att träffa läkare vilket inte har förändrats sedan sista mätningen. Var tionde patient väntar 3 timmar och 30 minuter eller längre för sin läkarbedömning.

Rapporten vänder sig till myndigheter, hälso- och sjukvården, akutmottagningar och allmänheten.

Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport februari 2017 är utgiven av Socialstyrelsen.

Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – rapport februari 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?