Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader (rapport)

Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader (rapport)

Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader (rapport)

​Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner med jämförelser över tid och fördelning mellan ålderskategorier och kön. En bedömning av allvarlighetsgraden för de olika infektionstyperna och en fördjupad analys av dödsfall ingår också. Inom vissa områden utgör rapporten en uppdatering av kunskapsläget.

Rapporten visar kostnaden för vårdrelaterade infektioner och en jämförelse med resultaten från punktprevalensmätningar. Till rapporten hör ett appendix som presenterar resultat på region- och landstingsnivå samt för olika medicinska specialiteter.

Närmare 65 000 patienter drabbas årligen av vårdrelaterade infektioner i Sverige.

Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i samverkan med Svensk Förening för Vårdhygien, SFVH, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman