Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2013 – vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2013 – vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2013 – vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen innehåller statistik om antalet personer som får hemtjänst och särskilt boende, korttidsplats och permanent, för äldre och personer med funktionsnedsättning. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2013 – vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen

​Rapporten Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2013 – vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen innehåller statistik om antalet personer som får hemtjänst och särskilt boende, korttidsplats och permanent, för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, fördelat på regiform.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Över 219 000 personer som fyllt 65 år och som bodde i ordinärt boende hade hemtjänst den 1 oktober 2013.
  • Nästan 89 000 personer som fyllt 65 år bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2013, vilket är 1 500 personer färre jämfört med föregående år.
  • Den 1 oktober 2013 fick nästan 7 300 personer i åldersgruppen 65 år och äldre korttidsvård.
  • Drygt 21 700 personer under 65 års ålder bodde i ordinärt boende och var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2013.
  • Över 3 900 personer i åldern 0–64 bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2013, en minskning med drygt 300 personer jämfört med föregående år.

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2013 – vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2013 – vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?