Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2012 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2012 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2012 redovisar omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, till personer 65 år och äldre vid mättidpunkten 1 oktober 2012. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2012 redovisar omfattningen av vissa kommunala biståndsbeslutade insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, till personer 65 år och äldre vid mättidpunkten 1 oktober 2012.

Antalet personer 65 år eller äldre som någon gång under oktober månad 2012 var mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL redovisas också i rapporten.

Serviceinsatser utan individuellt biståndsbeslut ingår inte i statistiken.

Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2012 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen är utgiven av Socialstyrelsen.

Äldre – vård och omsorg den 1 oktober 2012 – kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?