Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Äldrestatistik 2013/2014

Äldrestatistik 2013/2014 är en sammanställning av statistiska uppgifter om äldres hälsa, funktionsnedsättning, boende och hjälpmedel i Sverige och EU. Rapporten är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Äldrestatistik 2013/2014 är en sammanställning av statistiska uppgifter om äldres hälsa, funktionsnedsättning, boende och hjälpmedel i Sverige och EU.

Några av rapportens resultat är följande:

  • I Sverige finns närmare 1,9 miljoner personer som är 65 år eller äldre. Gruppen utgör
    19–20 procent av befolkningen.
  • 14 procent av de äldre, cirka 250 500 personer, i åldersgruppen 65 år och äldre bodde permanent i särskilda boendeformer eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende den 1 oktober 2012.
  • 1 oktober 2012 var 163 200 personer 65 år och äldre beviljade trygghetslarm som individuellt biståndsbeslutat larm. De motsvarar ungefär 9 procent av befolkningen i åldersgruppen.
  • Cirka 400 000 äldre vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det finns inga könsskillnader vad gäller tidsomfattning och frekvens men däremot vad gäller typen av omsorg. Män ger mer praktisk hjälp och ekonomiskt stöd medan kvinnor oftare svarar för tillsyn, umgänge och personlig omsorg.  Främst ges omsorgen i åldersgruppen 65 år och äldre till sin make, maka eller partner.

Äldrestatistik 2013/2014 är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Äldrestatistik 2013/2014 på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?