Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Är kvinnor mindre nöjda med sin vård och äldreomsorg?

Är kvinnor mindre nöjda med sin vård och äldreomsorg?

Är kvinnor mindre nöjda med sin vård och äldreomsorg? redovisar resultat om kvinnors uppfattning av sin vård och äldreomsorg. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Är kvinnor mindre nöjda med sin vård och äldreomsorg?

​Det finns inga tydliga indikationer på att kvinnor generellt sett upplever sig mindre nöjda med sin vård eller sin äldreomsorg än vad män gör. Däremot finns det inom omsorg demografiska skillnader; kvinnor är ofta äldre, de lever oftare ensamma, och besväras i betydligt högre än män av ensamhetskänslor och känslor av oro och ångest. Dessa skillnader verkar inte avspeglas i hur nöjda äldre personer är med sin omsorg.

Kunskapsstödet visar bland annat följande:

  • Den absoluta majoriteten av personerna med äldreomsorg är nöjda med sin äldreomsorg, och det gäller såväl män som kvinnor.
  • Kvinnor är ofta äldre, lever oftare ensamma, och har oftare sämre hälsa och besvär av ängslan, oro och ångest.
  • I storstäderna är andelen som är mindre nöjda med hemtjänsten generellt sett högre än i övriga landet, oavsett kön.
  • Det finns ingen signifikant skillnad mellan könen med avseende på nöjdhet av den vård de äldre erhåller. Men det finns en konsekvent liten icke-signifikant skillnad mellan könen med avseende nöjdhet till äldre kvinnors nackdel.

Är kvinnor mindre nöjda med sin vård och äldreomsorg? är utgivet av Socialstyrelsen.

Är kvinnor mindre nöjda med sin vård och äldreomsorg? på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?