Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Öppna jämförelser 2019 – Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser 2019 – Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Publikationen Öppna jämförelser 2019 – Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård visar resultat från en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre personer. Publikationen är utgiven av Socialstyrelsen.

​Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre personer.

Resultaten som presenteras i faktabladet är för 2019 och aggregerade på nationell nivå.

Faktabladet visar bland annat:

  • Av de särskilda boenden som deltagit är det 25 procent som uppger att de har en stödjande innemiljö, 82 procent att samtliga boende har tillgång till utevistelse och 47 procent som kan erbjuda alla en lättillgänglig träningslokal.
  • Andelen särskilda boenden som har uppgett att de har rutiner för en god måltidsituation är 38 procent vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med föregående år, andelen hemtjänstverksamheter som har rutiner för att agera förebyggande mot undernäring är 62 procent vilket är 8 procentenheter lägre än för fyra år sedan.
  • Inom hemtjänstverksamheterna är det 6 procentenheter färre som uppgett att de har rutiner för hur den enskilda ska vara var delaktig i sin vårdplan och det är 7 procentenheter färre som har en rutin för en vårdplan om samverkan mellan den enskilde och de olika aktörerna.
  • Andelen hemtjänstverksamheter som har rutiner för läkemedelsgenomgångar har minskat något jämfört med föregående år men är ändå 7 procentenheter högre än för fyra år sedan.

Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?