Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord

Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord

Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord är en sammanfattning av en litteraturöversikt från 2016. Den visar att både enskilda alkoholpolitiska åtgärder och en restriktiv, nationell alkoholpolitik kan minska självmordstalen, särskilt bland män. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslag till Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord

​Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord är en sammanfattning av en litteraturöversikt från 2016. Folkhälsomyndigheten har sammanfattat översikten i serien Utblick folkhälsa.

Översikten visar att både enskilda alkoholpolitiska åtgärder och en restriktiv, nationell alkoholpolitik kan minska självmordstalen, särskilt bland män.

Kunskapsstödet riktar sig till politiker, beslutsfattare och andra som arbetar med självmordsprevention eller alkoholfrågor, exempelvis ANDT-samordnare.

Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?