Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Anhöriga äldre angår alla!

Anhöriga äldre angår alla! är en kunskapsöversikt som presenterar kunskapsläget inom svensk och internationell forskning om anhöriga till äldre. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Anhörigomsorg är del av en komplex väv med olika nivåer, individuella, familjemässiga och övergripande samhälleliga, där åtminstone de senare har begränsade resurser. Anhöriga äldre angår alla! presenterar och diskuterar kunskapsläget inom svensk och internationell forskning om anhöriga till äldre.

Kunskapsöversikten redovisar svenska undersökningar av anhörigomsorg, både i befolkningen i stort och bland äldre. Kunskapsstödet visar att det skett en faktisk ökning av anhörigomsorgens omfattning från 1990-talet och början av 2000- talet, något som flera studier visar. Resultaten från en europeisk undersökning med gemensamma frågor och svarsalternativ tyder på att anhörigomsorg är vanligare i Nordeuropa än i Sydeuropa vilket nog strider mot gängse föreställningar.

En majoritet av de svenska studierna visar att det är ungefär lika vanligt bland kvinnor och män att vara givare av anhörigomsorg, men att män och kvinnor har något olika hjälpgivarprofil. Det är vanligare att kvinnor är involverade i personlig omvårdnad och ger fler timmar omsorg än männen. Män ger ofta praktisk hjälp av olika slag som inköp, skjutsning passning eller tillsyn.

Anhöriga äldre angår alla! är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Anhöriga äldre angår alla på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman