Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Anhöriga som ger insatser till närstående med stroke

Anhöriga som ger insatser till närstående med stroke

Anhöriga som ger insatser till närstående med stroke är en kunskapsöversikt som presenterar relevant litteratur om stödprogram riktade till anhöriga, som på olika sätt ger stödinsatser till vuxna personer med stroke. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Anhöriga som ger insatser till närstående med stroke är en kunskapsöversikt som presenterar relevant litteratur om stödprogram riktade till anhöriga, som på olika sätt ger stödinsatser till vuxna personer med stroke. Översikten utvärderar stödprogrammens betydelse och eventuell effekt för anhöriga. Kunskapsstödet syftar till att ge rekommendationer för insatser inom vård och omsorg och för framtida forskning.

Kunskapsstödet riktar sig till anhöriga, organisationer liksom för praktiker och beslutsfattare. Översikten är avsedd för beslutsfattare i primärvården och kommunens vård och omsorg för att tillsammans med anhöriga och idéburna- och pensionärsorganisationer arbeta med att etablera lämpliga stödprogram för anhöriga till personer med stroke.

Litteratursökningen omfattar svensk och internationell forskning, svenska Forsknings- och Utvecklingsarbeten (FoU), riktlinjer, policydokument, avhandlingar och lagar publicerade mellan januari 2000–oktober 2014.

Resultatet visar att stödprogrammen omfattar allt från enstaka åtgärder av enskilda vårdgivare till mer sammansatta utbildningsprogram som kategoriseras som specialistvårdprogram, utbildningsprogram eller psykoterapeutiska program.

Resultaten av översikten visar att det behövs fler och större effektstudier av de stödprogram som visat positiva effekter i pilotstudier genomföras. Det finns dessutom behov av studier som undersöker möjligheter att implementera de stödprogram som visat sig vara effektiva, i klinisk verksamhet.

Anhöriga som ger insatser till närstående med stroke är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Anhöriga som ger insatser till närstående med stroke på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman