Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa är en kunskapsöversikt som sammanställer studier kring äldre personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa är en kunskapsöversikt som kartlägger och granskar forskningsstudier rörande äldre personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Litteratursökning genomfördes i olika databaser för att i första hand hitta relevant svensk forskning men också internationell forskning samt utvecklingsarbeten genomförda i Sverige.

Kunskapsstödet innehåller information om psykisk ohälsa hos äldre personer och beskriver vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa, vilket är ett komplext område med många olika vårdaktörer.

Studierna analyserades och presenteras i tre teman och underteman:

  • Vara en del av sjukdomen – Tvingas ta ansvar, Känna sig övergiven, Be- 6 mästra och finna mening
  • Känna sig förstådd – Efterfrågat stöd samt
  • Former för stöd – Psykosocialt stöd och Psykopedagogiska insatser.

Resultatet i kunskapsöversikten är begränsat eftersom forskning som genomförts inte har fokuserat på anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa. Även om en del internationella studier undersöker målgruppen är resultatet av dessa studier inte överförbart till svenska förhållanden eftersom det finns kulturella, socioekonomiska och/eller kontextuella skillnader, såsom hur vård och omsorg organiseras.

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?