Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Anhörigstöd med mångfald - en kartläggning

Anhörigstöd med mångfald - en kartläggning

Anhörigstöd med mångfald - en kartläggning undersöker om anhörigvårdares behov möts av offentlig eller ideell sektor och om de får det stöd som de behöver. Studien fokuserar på anhörigvårdare med annan etnisk bakgrund än svensk. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Omslag till Anhörigstöd med mångfald - en kartläggning
​Anhörigstöd med mångfald - en kartläggning undersöker om anhörigvårdares behov möts av offentlig eller ideell sektor och om de får det stöd som de behöver. Studien fokuserar på anhörigvårdare med annan etnisk bakgrund än svensk. Kunskapsstödet presenterar tidigare forskning, aktuella projekt och resultat av intervjuer med 14 respondenter.

Tidigare forskning som presenteras i kunskapsstödet handlar om anhörigstöd kopplat till själva migrationen, rollen av etableringsperioden och den enskilde individens möte med offentlig vård.

Kunskapsstödet beskriver projekt och verksamheter som har genomförts runt om i landet för att främja anhörigstödet och hur de har gått tillväga likaså att det tar tid att få kontakt med anhörigvårdare. Bland de projekt som beskrivs i kunskapsstödet är Syriska föreningens verksamhet i Stockholm, utbildning på spanska för anhörigvårdare i Botkyrka kommun, rosengård i Malmö.

Kartläggningen sammanfattar resultat av intervjuer med anhörigvårdare som migrerat till Sverige från ett utomnordiskt land och redovisar deras svar om deras erfarenheter som anhörigvårdare, behov av hjälp och stöd och önskemål.

Anhörigstöd med mångfald - en kartläggning är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Anhörigstöd med mångfald - en kartläggning på Nka:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?