Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Aromatashämmande läkemedel vid behandling av postmenopausala kvinnor med tidig ER-positiv bröstcancer

Aromatashämmande läkemedel vid behandling av postmenopausala kvinnor med tidig ER-positiv bröstcancer

Aromatashämmande läkemedel vid behandling av postmenopausala kvinnor med tidig ER-positiv bröstcancer utvärderar effekter av aromatashämmande läkemedel, AI. Utvärderingen är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Efter operation av en tidigt upptäckt bröstcancer kan läkemedel förhindra återfall. Även om en bröstcancer har opererats bort i sin helhet finns det en viss risk för återfall. Om tumörcellerna har receptorer för östrogen ges därför tilläggsbehandling med läkemedel som påverkar hormonsystemet, till exempel aromatashämmare, AI, eller tamoxifen, TAM.

Kunskapsstödet Aromatashämmande läkemedel vid behandling av postmenopausala kvinnor med tidig ER-positiv bröstcancer utvärderar effekterna av AI som adjuvant behandling vid olika behandlingsstrategier vid tidig bröstcancer hos postmenopausala kvinnor, där tumören avlägsnats kirurgiskt, och där kliniska tecken på fjärrmetastaser inte finns, avseende sjukdomsfri och total överlevnad vid fem års uppföljning eller mer.

Därutöver redovisas biverkningar vid behandling med AI. Dessutom rapporteras hälsorelaterad livskvalitet, kognitiva biverkningar och prediktiva värden av biomarkörer.

Kunskapsstödet visar att AI är effektivare än TAM för de kvinnor som har passerat klimakteriet. Men skillnaderna i effekt mellan läkemedlen är relativt små och därför kan man inom vården väga in biverkningar vid val av behandling. AI medför högre risk för frakturer medan TAM ger högre risk för livmodercancer och blodproppar i venerna.

Aromatashämmande läkemedel vid behandling av postmenopausala kvinnor med tidig ER-positiv bröstcancer är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Aromatashämmande läkemedel vid behandling av postmenopausala kvinnor med tidig ER-positiv bröstcancer på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman