Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Behandling av depression hos äldre – en systematisk litteraturöversikt

Behandling av depression hos äldre – en systematisk litteraturöversikt

Behandling av depression hos äldre är en systematisk litteraturöversikt som granskar forskningen om behandling av depression hos äldre. Kunskapsstödet är utgivet av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Behandling av depression hos äldre är en systematisk litteraturöversikt som granskar forskningen om behandling av depression hos personer över 65 år.

Rapporten visar att många äldre med depression inte blir tillräckligt hjälpta av antidepressiva läkemedel. I korttidsstudier har selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, inte haft påtagligt bättre effekt än placebo för äldre med depression. Men för de som förbättras under SSRI-behandling kan underhållsbehandling upp till ett år förebygga återinsjuknande.

Psykologisk behandling i form av problemlösningsterapi kan minska depressionssymtom hos personer över 65 år med sviktande hälsa, men tillgången till sådan behandling är begränsad. Effekter av övrig psykologisk behandling samt effekter av fysisk aktivitet behöver undersökas i fler och större studier som avser både nytta och risk vid depression hos äldre.

De behandlingar som enligt rapporten har dokumenterad effekt har ännu inte utvärderats i hälsoekonomiska studier. Eftersom behandlingskostnaderna per individ ofta är relativt låga, är det dock sannolikt att effektiv behandling också är kostnadseffektiv.

Behandling av depression hos äldre – en systematisk litteraturöversikt är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Behandling av depression hos äldre på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?