Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer

Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer

Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer innehåller en utvärdering av mer avancerade metoder för bilddiagnostik vid utredning av misstänkt prostatacancer. Utvärderingen är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Standardmetoden för att utreda män med misstänkt prostatacancer är att ta systematiska vävnadsprover (biopsier) med vägledning av ultraljud. Metoden kan ge viktig information men har stora begränsningar. Man vet inte med säkerhet om prover tagits i det område i prostatan där en eventuell tumör finns. Dessutom upplever många patienter att provtagningen är obehaglig och ibland smärtsam. En viktig fråga är därför om mer avancerade avbildande metoder kan bidra till mer tillförlitlig diagnostik.

Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer innehåller en utvärdering av följande metoder

 • magnetkameraundersökning
 • positronemissionstomografi med datortomografi
 • ultraljud med Doppler
 • tillämpningar av ultraljudsteknik som
  • elastografi, där vävnadens elasticitet mäts
  • HistoScanning® där ultraljudsinformation behandlas med vävnadskarakteriserande algoritmer.

Slutsatserna i kunskapsstödet är följande:

 • Dagens kunskapsläge motiverar inte att mer avancerade metoder för bilddiagnostik används rutinmässigt i stället för ultraljudsledda vävnadsprov vid utredning av misstänkt prostatacancer.
 • Det behövs välgjorda studier som undersöker tillförlitligheten hos olika bilddiagnostiska tekniker. Sådan teknisk information krävs för att i fortsatta studier kunna värdera nyttan i ett kliniskt sammanhang. Tänkbar nytta skulle till exempel kunna vara att vävnadsprov blir mer välriktade eller kan undvikas.
 • För att kunna bedöma patienternas överlevnad och livskvalitet samt de bilddiagnostiska metodernas kostnadseffektivitet behövs det studier med långa tidsperspektiv som innefattar både diagnostik och behandling.

Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman