Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Blodprov för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom

Blodprov för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom

Blodprov för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom innehåller en genomgång av litteraturen om diagnostiska biomarkörer för Alzheimers sjukdom i blod. Kunskapsstödet är utgivet av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​I Blodprov för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom har Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, gått igenom litteraturen om diagnostiska biomarkörer för Alzheimers sjukdom i blod. Resultatet av denna genomgång visar att det idag inte finns någon biomarkör i blod som kan användas för att ställa diagnosen Alzheimers sjukdom.

Alzheimers sjukdom är den i särklass vanligaste orsaken till demens. De vävnadsförändringar som uppstår i hjärnan vid Alzheimers sjukdom är väl beskrivna i den vetenskapliga litteraturen. Förekomsten av vissa ämnen i ryggvätskan avspeglar dessa förändringar. Med ett ryggvätskeprov kan man idag diagnostisera Alzheimers sjukdom. Däremot visar resultatet av SBU:s genomgång att det inte går att ställa diagnosen Alzheimers sjukdom med ett blodprov.

Blodprov för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Blodprov för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman