Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Digitala vårdtjänster riktade till patienter

Digitala vårdtjänster riktade till patienter

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av omfattningen och inriktningen av digitala vårdtjänster som riktar sig till patienter. I en delrapport till regeringen redovisar myndigheten även hur kvaliteten på den vård som ges digitalt kan följas upp.

Digitala vårdtjänster riktade till patienter

​Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården innebär nya möjligheter, självständighet, delaktighet och inflytande för enskilda patienter. Utvecklingen av digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren både i landstingens regi och på den privata marknaden. Flera erbjuder en integrering med den fysiska vården, framför allt primärvården.

Kartläggningen visar att fem landsting har egna etablerade digitala vårdtjänster som erbjuder videomöten med primärvården - alltså hälso- och sjukvård som sker genom digital distanskontakt.

Kunskap behövs om hur övrig konsumtion av vård påverkas

I rapporten sägs att det behövs mer kunskap om hur digitala vårdtjänster påverkar övrig konsumtion av vård – både för de patienter som sökt digital hälso- och sjukvård och på systemnivå.

Hittills har fler kvinnor än män använt sig av digitala vårdtjänster. 90 procent av patienterna är under 50 år.

Nationell uppföljning kan bli aktuell

Hälso- och sjukvård som bedrivs via digitala vårdtjänster omfattas av samma lagar och regler som övrig hälso- och sjukvård. Men möjligheten till uppföljning av kvaliteten i denna vård är begränsad till de landsting som har avtal med leverantörer av digitala vårdtjänster. Rapporten slår fast att det finns anledning att överväga att införa en nationell uppföljning av den vård som ges av digitala vårdgivare.

Delrapporten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman