Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre

Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre

Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre är en systematisk översikt från Socialstyrelsen. Utvärderingen visar att kombinationsprogram som ges till anhöriga som vårdar äldre personer med demenssjukdom gör att de anhöriga upplever mindre belastning och mindre depressionssymtom.

​Syftet med Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre är att utvärdera utbildningsprogram, psykosocialt stöd och kombinationsprogram som ska underlätta för anhöriga som vårdar en äldre person med demenssjukdom eller en skör äldre person.

Utvärderingen visar att kombinationsprogram som ges till anhöriga som vårdar äldre personer med demenssjukdom gör att de anhöriga upplever mindre belastning och mindre depressionssymtom.
Kombinationsprogrammen består av utbildning, psykosocialt stöd och olika typer av färdighetsträning.

Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre – en systematisk översikt är utgiven av Socialstyrelsen men finns sedan 1 juli hos Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre – en systematisk översikt på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?