Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Fortbildning av personal inom äldreomsorg för att förhindra fall bland äldre

Fortbildning av personal inom äldreomsorg för att förhindra fall bland äldre

Fortbildning av personal inom äldreomsorg för att förhindra fall bland äldre visar att fortbildning består av flera delar och att enbart kunskap inte är någon garanti för bättre vård. Kunskapsstödet baseras på en fråga som kommit till upplysningstjänsten vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Utbildning av personal i form av arbetsplatsanknuten fortbildning är vanligt förekommande i vård och omsorg. Kedjan som länkar fortbildning till dess effekter består av flera steg: utbildning – ökad kunskap hos personal – eventuell förändring i attityd eller beteende – förändring i hälsa eller funktion för äldre personer. Enbart ökad kunskap är dock ingen garanti för bättre vård.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har fått följande fråga till sin upplysningstjänst:

  • Har fortbildning av personal, om fallprevention, medicinering eller kost, effekt på fall bland äldre?

I SBU:s svar på frågan till upplysningstjänsten inkluderas endast resultat om eventuell effekt av att fortbilda personal på de äldres situation vad gäller fall (framför allt antal fall och personer som faller). Effekter på personal gällande till exempel deras kunskapsnivå ingår inte.

Fortbildning av personal inom äldreomsorg för att förhindra fall bland äldre på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman