Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Fysisk träning kan minska depression hos äldre

Fysisk träning kan minska depression hos äldre

Fysisk träning kan minska depression hos äldre är ett faktablad baserat på en systematisk litteraturöversikt som undersöker effekter av regelbunden fysisk träning som behandling mot depression hos äldre. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Fysisk träning kan göra så att äldre personer med depression mår bättre. Allra bäst effekt gav träningsformer som också innehåller mental träning, som Tai chi och Qi gong. Det visar en systematisk litteraturöversikt som undersöker effekter av regelbunden fysisk träning som behandling mot depression, både upplevda symtom och kliniska diagnoser, hos äldre. Litteraturöversikten sammanfattas i ett faktablad från Folkhälsomyndigheten.

Den systematiska översikten består av en sammanvägning av resultaten från 18 enskilda forskningsstudier. Inom ramen för forskningen jämfördes olika former av fysisk träning med varandra, samt fysisk träning med andra aktiviteter, till exempel, att få besök eller att delta i hälsoundervisning.

Kunskapsstödet riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med hälsosamt åldrande och äldres psykiska hälsa. Det riktar sig exempelvis till dem som arbetar med vård och omsorg om äldre.

Fysisk träning kan minska depression hos äldre är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Fysisk träning kan minska depression hos äldre på Folkhälsomyndighetens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?