Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Fysisk träning vid depression

I Fysisk träning vid depression sammanfattar och kommenterar ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en systematisk kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration från år 2012 om träning vid depression.

​Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, förtida död, produktionsbortfall och arbetsoförmåga i världen. I Sverige har man hittills bedömt kunskapen om fysisk aktivitet vid depression som otillräcklig.

I Fysisk träning vid depression sammanfattar och kommenterar ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en systematisk kunskapsöversikt från Cochrane Collaboration från år 2012 om träning vid depression. Den är en uppföljning av en tidigare Cochrane-rapport från 2009. Översikten bidrar med uppdaterad information om det vetenskapliga stödet för träning vid depression.

Fysisk träning vid depression är utgiven av SBU.

Fysisk träning vid depression på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?