Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Insulinpumpar vid diabetes

I Insulinpumpar vid diabetes utvärderar ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, om behandling med insulinpump är bättre än intensiv insulinbehandling med injektioner vid diabetes.

​För personer med diabetes är det viktigt att ha god kontroll över blodglukosnivån för att undvika följdsjukdomar. Personer med typ 1-diabetes och en del personer med typ 2-diabetes behöver så kallad intensiv insulinbehandling med flera injektioner per dag. Den vanligaste komplikationen vid behandlingen är lågt blodglukos vilket kan få allvarliga följder. Ett alternativ till intensiv insulinbehandling med injektioner är kontinuerlig insulintillförsel med pump, så kallad kontinuerlig subkutan insulininfusion.

I Insulinpumpar vid diabetes utvärderar ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, om behandling med insulinpump är bättre än intensiv insulinbehandling med injektioner vid diabetes. De patientgrupper som har utvärderats är barn med typ 1-diabetes, vuxna och gravida kvinnor med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

Insulinpumpar vid diabetes är utgiven av SBU.

Insulinpumpar vid diabetes på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman