Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer innehåller en sammanfattning och kommentar av underlaget till den sista remissversionen av nya riktlinjer från brittiska National Institute for Health and Care Excellence, NICE, om behandling med Intrabeam. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​För att minska risken för lokala återfall och förbättra överlevnaden vid bröstcancer ges oftast extern strålbehandling mot hela bröstet efter bröstbevarande kirurgi. Effekten av behandlingen är väl dokumenterad och minskar risken för lokalt återfall med cirka två tredjedelar. Intraoperativ strålbehandling, IORT, som ges vid ett tillfälle under det kirurgiska ingreppet har utvecklats som alternativ till extern strålbehandling. En sådan metod, Intrabeam, har studerats i en randomiserad multicenterstudie under åren 2000 till 2012.

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer innehåller en sammanfattning och kommentar från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. SBU sammanfattar och kommenterar underlaget till den sista remissversionen av nya riktlinjer från brittiska National Institute for Health and Care Excellence, NICE, om behandling med Intrabeam.

Den myndighet som tar fram nationella riktlinjer i England, NICE, har tagit ställning till att Intrabeam inte ska införas som standardbehandling. Svenska Bröstcancergruppen, SweBCG, har under 2017 bekräftat sin tidigare bedömning att IORT endast ska användas inom ramen för kliniska studier.

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer är utgivet av SBU.

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam som tilläggsbehandling vid bröstcancer på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman