Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Kirurgi vid lokaliserad prostatacancer – en jämförelse mellan robotassisterad titthålskirurgi och manuell titthålskirurgi eller öppen kirurgi

Kirurgi vid lokaliserad prostatacancer – en jämförelse mellan robotassisterad titthålskirurgi och manuell titthålskirurgi eller öppen kirurgi

Kirurgi vid lokaliserad prostatacancer sammanfattar och kommenterar två systematiska översikter om prostatektomi. Kunskapsstödet är utgivet av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Varje år diagnosticeras cirka 10 000 män i Sverige med prostatacancer. Om cancern är lokaliserad, det vill säga inte har synliga metastaser, finns möjligheten att behandla genom att kirurgiskt ta bort prostatan, med så kallad prostatektomi. Prostatektomi kan ske genom antingen öppen kirurgi, manuell titthålskirurgi eller robotassisterad titthålskirurgi.

I Kirurgi vid lokaliserad prostatacancer sammanfattar och kommenterar ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, två systematiska översikter om prostatektomi. Kunskapsstödet innehåller en jämförelse mellan robotassisterad titthålskirurgi och manuell titthålskirurgi eller öppen kirurgi.

Kirurgi vid lokaliserad prostatacancer är utgivet av SBU.

Kirurgi vid lokaliserad prostatacancer på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman