Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes

Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes

Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes är en utvärdering av nytta och risk med kontinuerlig glukosmätning med eller utan insulinpump vid diabetes hos barn, ungdomar och vuxna. Rapporten är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Personer med diabetes behöver ha god kontroll över blodglukosnivån för att undvika följdsjukdomar. Patienten kan själv mäta sin blodglukosnivå med teststickor eller via en subkutan sensor. En person med typ 1-diabetes behöver göra rutinmässigt upprepade blodglukosmätningar varje dygn för att ha god glukoskontroll.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har utvärderat nytta och risk med kontinuerlig glukosmätning med eller utan insulinpump vid diabetes hos barn, ungdomar och vuxna.

Utvärderingen innehåller en hälsoekonomisk och etisk analys. Den innehåller också en stor praxisundersökning som omfattar samtliga diabeteskliniker i Sverige.

Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman