Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Mat vid fetma – en systematisk litteraturöversikt

Mat vid fetma – en systematisk litteraturöversikt

Mat vid fetma – en systematisk litteraturöversikt är en systematisk sammanställning av den vetenskapliga litteraturen om råd om mat till, eller faktiskt intag av mat hos personer med fetma. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Mat vid fetma – en systematisk litteraturöversikt är en systematisk sammanställning av den vetenskapliga litteraturen om råd om mat till, eller faktiskt intag av mat hos personer med fetma. Slutsatserna begränsas till samband mellan mat och vikt, sjuklighet och dödlighet hos personer med fetma. Fetma definieras som BMI ≥30 kg/m2 eller midjeomfång 102 cm eller mer för män eller 88 cm eller mer för kvinnor.

En av slutsatserna i översikten är att på lång sikt finns det inga skillnader i effekt på viktnedgång mellan råd om strikt och måttlig lågkolhydratkost, lågfettkost, högproteinkost, medelhavskost, kost inriktad på låg glykemisk belastning eller kost med hög andel enkelomättade fetter.

Mat vid fetma – en systematisk litteraturöversikt är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

SBU har i denna rapport inte utvärderat metoder för att förmedla kostråd. SBU har heller inte granskat den vetenskapliga litteraturen för samband mellan mat och ohälsa hos befolkningen i allmänhet.

Mat vid fetma – en systematisk litteraturöversikt på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?